Realiseer je droomproject met De Meyer Outdoor living

De Meyer Outdoor Living brengt de natuur bij je thuis.

Wie zijn wij

Onze gegevens:

De Meyer nv
Straat: Langendam 25A
Adres: 9940 SLEIDINGE (EVERGEM)
Tel: +32 (0)9 378 03 20
E-mail: verkoop@demeyer-nv.com
Ondernemingsnummer: BE 0871.370.893
Registratienummer: 06.20.0.1

De Meyer nv verwerkt en beheert de persoonlijke data die verkregen worden via:

- De website www.demeyer-nv.com beheert door De Meyer nv
- Contactformulieren via de website
- Formulieren die worden ingevuld bij het bezoek aan de toonzaal of bij een bezoek op verplaatsing
- Via sociale media door het gebruik van ‘Messenger’ op onze officiële Facebookpagina https://www.facebook.com/demeyeroutdoorliving

Wij zorgen ervoor dat vanaf 25 mei 2018 u uw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kan toevertrouwen en dat uw privacy beschermd wordt volgens de General Data Protection Regulation. Hiermee informeren we u over welke gegevens we van u verzamelen, waarom wij de gegevens verzamelen, wat het doel is hiervan en hoe we uw gegevens beschermen. Dit privacybeleid is geldig voor de persoonsgegevens van onze klanten.

Wanneer u ons een e-mail stuurt of contacteert via andere middelen is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Om beter uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden is het mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens vragen. Tuinhout De Meyer zal enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld worden. De persoonlijke informatie die u ons doorgeeft wordt vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen het bedrijf Tuinhout De Meyer. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen. Deze gegevens worden enkel doorgegeven als dit noodzakelijk is voor het verdere verloop van uw dossier en dit wordt u meegedeeld alvorens dit wordt doorgegeven. Door gebruik te maken van onze website en sociale media verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Tuinhout De Meyer. Tuinhout De Meyer heeft alle mogelijke voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Alle uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server. Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacybeleid of de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan dan kunt u ons contacteren via:

- Via mail: verkoop@demeyer-nv.com
- Via tel: +32 (0)9 378 03 20

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuur uw vraag naar verkoop@demeyer-nv.com

U heeft het recht om te weten over welke gegevens wij van u bewaren. U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij bewaren van u, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

Als de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, onnauwkeurig of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze informatie aan te passen of aan te vullen.

Welke data verzamelen wij

De persoonsgegevens die wij van uw verzamelen bestaan uit het volgende:
naam, voornaam, adres en eventueel plaatsingsadres, postcode, stad, e-mail adres, tel en gsm nummer, activiteit.

De financiële gegevens:
bankrekening, naam van de rekening houder, BIC code

Wij verzamelen ook de informatie met betrekking tot de producten en/of diensten die u wenst te bestellen en uw gegevens met betrekking tot klachten en/of opmerkingen.

De gegevens die we van u hebben ontvangen wordt enkel gebruikt voor activiteiten binnenin Tuinhout De Meyer. Deze activiteiten bestaan uit:

- het leggen van contact met u om u onze producten en diensten voor te stellen.
- het afhandelen van uw prijsaanvragen en de uitvoering van de door u gevraagde diensten (telefonisch, schriftelijk, via het contactformulier van onze website, via een bezoek aan onze toonzaal of via het bezoek van onze werknemers/zaakvoerders).
- de uitvoering na het sluiten van een (verkoop)overeenkomst.

Wij bewaren uw gegevens zolang wij een dossier hebben lopen van u of zolang u actief of in dienst bent. Indien u wenst dat we uw gegevens niet meer gebruiken voor het opsturen van informatie of dergelijke, zullen we contactgegevens uit onze database verwijderen.